Welcome, Guest. Please login or register.
December 05, 2020, 12:34:39 AM

Author Topic: Netherlands, Gea  (Read 2948 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Frank de Wit

 • Administrator
 • Posts: 69593
 • Ganbaru!
Re: Netherlands, Gea
« Reply #7 on: February 08, 2020, 07:37:03 PM »
De laatste GEA-beurs werd gehouden op 20 oktober 2019 in De Meent te Amstelveen ... blabla ... hebben het bestuur doen besluiten om de GEA-beurs op de huidige locatie op te heffen. Het GEA bestuur acht de kans klein dat er op een andere locatie een voortzetting van de beurs zal gaan plaatsvinden, tenzij er iemand zich aanmeldt om de organisatie van de beurs op zich te nemen.
https://www.gea-geologie.nl/gea-beurs

Frank de Wit

 • Administrator
 • Posts: 69593
 • Ganbaru!
Re: Netherlands, Gea
« Reply #6 on: August 20, 2018, 07:27:10 PM »

Frank de Wit

 • Administrator
 • Posts: 69593
 • Ganbaru!
Re: Netherlands, Gea
« Reply #5 on: December 31, 2016, 03:13:59 PM »
Vooruitblik op het nieuwe jaar - woord van de voorzitter
Beste GEA-vrienden,

Het nieuwe jaar staat voor de deur en vraagt om entree. Ook voor Stichting GEA betekent dit dat we doorgaan onszelf te vernieuwen zonder het goede van wat we al hebben te kort te doen.

Eén van de eerste veranderingen, is een vernieuwing van de GEA redactie. Er is een hoofdredacteur benoemd, Annemieke van Roekel, al jaren lang verbonden aan het tijdschrift. Er is een nieuwe redacteur toegevoegd aan de redactie in de persoon van dr. Kees de Jong, die nader zal worden voorgesteld in volgende mededelingen.
Tevens gaat de productie van het tijdschrift over in de handen van Henk van de Wall, al jarenlang als vormgever betrokken bij de tot stand koming van het tijdschrift.

Om te zorgen dat alles goed blijft gaan en de kwaliteit van ons blad zonder haperen verder gaat, blijft Joke Stemvers aan de redactie toegevoegd in de rol van speciaal adviseur, zodat we, zolang zij het wil en kan, gebruik kunnen blijven maken van haar specifieke kwaliteiten.

Een tweede verandering is dat er vanaf januari 2017 een speciale digitale versie van het GEA tijdschrift op het internet verschijnt. Dit speciale nummer is als proefnummer gratis te raadplegen met de mogelijkheid om feedback te geven. De voorzitters van de kringen krijgen deze week de instructies voor hun leden toegestuurd, andere donateurs kunnen bij de voorzitter van Stichting GEA de gratis link opvragen. Ik adviseer iedereen die een tablet heeft deze versie te bekijken en te zien wat er aan mogelijkheden zijn. Op de algemene vergadering van 8 april aanstaande komen we hier in evaluatieve zin over te praten.

Ook verschijnen er weer een aantal nieuwe iBooks: een deel 3 van Mineralen leren herkennen, een boek over Pyroxen en Amfibolen, een nieuwe versie van Calciet (inclusief een franse versie) en een hulpboek voor het geval je nog nooit met een iBook hebt gewerkt. Alle iBooks zijn te vinden op onze website.
En er zijn weer een aantal boeken in voorbereiding waaronder een over de Rijnagaten van Nederland en Australische Agaten.

De website van de op te richten federatie krijgt steeds verder vorm (http://www.geologie.nu/) en we hopen dat onze kringen snel hun gegevens zullen overzetten naar deze website. De concept oprichtingsakte zal deze week aan de kringbestuurders worden toegezonden. De samenwerking hierbij met de N.G.V. zal verder worden voortgezet en, waar mogelijk, verder worden uitgebouwd.

Namens het bestuur en alle vrijwilligers van de Stichting GEA wens ik u allen een goed, gezond en gezegend nieuwjaar 2017 toe en hoop dat u weer erg veel plezier zult hebben bij het beleven uw hobby.

Hans Sanders
Voorzitter Stichting GEA

Frank de Wit

 • Administrator
 • Posts: 69593
 • Ganbaru!

Frank de Wit

 • Administrator
 • Posts: 69593
 • Ganbaru!
Re: Netherlands, Gea
« Reply #3 on: December 31, 2015, 11:41:14 AM »
Een terugblik op 2015 door de voorzitter

Beste GEA-vrienden,

Een druk jaar ligt al weer achter ons en het nieuwe jaar geeft aan dat er nog steeds veel te doen is om het beoefenen van onze hobby mogelijk te maken.

Intern in het GEA bestuur is het nodige veranderd:

Een secretaris is gevonden in de persoon van Rienk Arnoldus;
Herman van Dennebroek en Ruud van de Brugge hebben hun werkzaamheden kunnen overdragen aan Hadewych Jansen op de Haar en Sacha Oostingen;
Tine Hardeman is opgevolgd door Terry Elsten;
Herman heeft de portefeuille van ICT van mij overgenomen en gaat zich ook met educatieve activiteiten bezig houden;
Tenslotte hebben we iemand gevonden die de rol van Joke Stemvers op termijn gaat overnemen in de persoon van Josje Kriest, ism Annemiek en AP Bernhart (voor fotografie).
Van onze actiepunten hebben de samenwerkingsactiviteiten met de NGV een deel van de bestuurlijke inspanningen ingenomen, naast de gebruikelijke inspanningen voor het evenement en het tijdschrift.

De gezamenlijke website met de NGV is in opbouw en komt begin 2016 als portal te hangen boven de website van GEA en de NGV.

Een eerste experiment met een gezamenlijk tijdschrift is afgerond en het resultaat heeft u daarvan in de bus gekregen in de vorm van een special. En er is, om in geo-termen te spreken, flink gehakt om dit werkstuk uit de matrix los te werken. Annemiek van Roekel, onze redactrice heeft hier ongelooflijk veel tijd en moeite in gestoken.

Een gezamenlijke stafdag staat ook op stapel op 1 april aanstaande, die dan gehouden zal worden in Utrecht en waarbij de lezingen van NGV en GEA voor beider donateurs / leden toegankelijk zullen zijn.

En er staan meerdere samenwerkingsideetjes op stapel, iedere keer met het motto:

"Als we onze donateurs meer kunnen bieden door met anderen samen te werken, dan zullen we dat doen."

We hebben dit jaar voor het eerst ons evenement, de GEA Beurs, in de nieuwe locatie gehouden in Amstelveen. Daar hebben Herman en Ruud ook bergen werk voor moeten verzetten om dat rond te krijgen met een passende invulling. En nu de start daar is zullen Hadewych en Sacha er voor gaan zorgen dat dit komende jaar nog indrukwekkender zal zijn, nu we geleerd hebben van de eerste keer en kunnen bouwen op de grote ervaring en hulp uit het verleden.

Op het gebied van de digitale uitgaven bouwen we de samenwerking met de MKA uit België verder uit door een nieuwe publicatie van Ludo van Goethem over Veldspaten en een hele grote uitgave (10 delen) onder leiding van Paul Tambuyser met het leren herkennen van mineralen, met een prachtig tool voor de smartfoon om in het veld mineralen te leren herkennen.

Ook zal er een nieuwe uitgave komen van de Mineralen-encyclopedie, die we in september jl. hebben uitgebracht. Tenslotte zijn de eerste stappen gezet om te komen tot een publicatie i.s.m fossiel.net met fossielen.

Ik kan natuurlijk niet eindigen zonder hier onze waardering uit te spreken voor de niet-aflatende moeite en ijver die de kringbestuurders aan de dag leggen om in hun regio de leden/donateurs te helpen met leuke lezingen en activiteiten, zaken die ongetwijfeld in het komende jaar vervolgd zullen worden.

Ik wens alle donateurs hele fijne dagen toe en een gezond en gelukkig 2016 en met voldoende tijd om te genieten van dat wat ons bindt:
de bewondering van de natuur in haar geschiedenis en vormen.

Hans Sanders
Voorzitter Stichting GEA

Frank de Wit

 • Administrator
 • Posts: 69593
 • Ganbaru!

Frank de Wit

 • Administrator
 • Posts: 69593
 • Ganbaru!
Netherlands, Gea
« Reply #1 on: September 27, 2013, 08:07:06 PM »
Stichting Gea
http://www.gea-geologie.nl/
http://www.geologie.nu/

Hans van 't Zelfde voorzitter.gea@gea-geologie.nl https://www.strahlen.org/forum/index.php/topic,18541.0.html
(Hans Sanders http://www.strahlen.org/forum/index.php/topic,11872.0.html)
(Wilfred Moorer http://www.strahlen.org/forum/index.php/topic,11874.0.html)
(Piet & Joke Stemvers http://www.strahlen.org/forum/index.php/topic,11873.0.html)

Rienk Arnoldus secretaris@gea-geologie.nl https://www.strahlen.org/forum/index.php/topic,6121.0.html

Henk Boer penningmeester@gea-geologie.nl
(Hans Sanders, penningmeester)
(Fred Tromp, penningmeester)

Herman van Dennebroek educatie.ict@gea-geologie.nl https://www.strahlen.org/forum/index.php/topic,8300.0.html

Algemene informatie over de geologie, mineralogie en paleontologie: Terry Elsten: info@gea-geologie.nl
Donateursadministratie: Henk Boer: donateursadministratie@gea-geologie.nl

Tijdschrift:
Annemieke van Roekel, redacteur Gea: redactie.vanroekel@gea-geologie.nl
Josje Kriest, redacteur Gea: redactie.kriest@gea-geologie.nl
Cees de Jong, redacteur Gea: redactie.dejong@gea-geologie.nl
Hendrik Zijlstra, redacteur Gea-Bijlage: redactie.bijlage@gea-geologie.nl
Ap Bernhart, fotografie: ap.bernhart@gmail.com

GEA Boekenservice: Bob van Lubeck: gbs@gea-geologie.nl
GEA Beurs: Sacha Oosterling, evenement administratie: evenement.administratie@gea-geologie.nl
Website: Ronald van Duijvenvoorde: webmaster@gea-geologie.nl
Nieuwsbrief: Rienk Arnoldus: nieuwsbrief@gea-geologie.nl
Agendabeheer: Cees Boer: agendabeheermstr@gea-geologie.nl

Local circles throughout the NL
Amersfoort http://www.strahlen.org/forum/index.php/topic,4826.0.html
Amstelland http://www.strahlen.org/forum/index.php/topic,5444.0.html
Arnhem-Nijmegen http://www.strahlen.org/forum/index.php/topic,4827.0.html
Drenthe http://www.strahlen.org/forum/index.php/topic,747.0.html
Friesland http://www.strahlen.org/forum/index.php/topic,4824.0.html
Rijnland http://www.strahlen.org/forum/index.php/topic,4819.0.html
Rotterdam http://www.strahlen.org/forum/index.php/topic,4823.0.html
Twente http://www.strahlen.org/forum/index.php/topic,4820.0.html
West-Brabant http://www.strahlen.org/forum/index.php/topic,4821.0.html
ZO-Nederland http://www.strahlen.org/forum/index.php/topic,4776.0.html
Stopped
Kennemerland http://www.strahlen.org/forum/index.php/topic,4822.0.html
NO-Nederland http://www.strahlen.org/forum/index.php/topic,4817.0.html
Amsterdam-Zaanstad micromounting http://www.strahlen.org/forum/index.php/topic,4812.0.htmlAlso see their mineral fair http://www.strahlen.org/forum/index.php/topic,2330.0.html
 their magazine http://www.strahlen.org/forum/index.php/topic,1624.0.html
 and https://www.facebook.com/pages/GEA/448891245144830