Strahlen.org

Etc => Mineral fairs/meetings => Topic started by: Frank de Wit on July 02, 2014, 02:10:29 PM

Title: Nizhny Novgorod
Post by: Frank de Wit on July 02, 2014, 02:10:29 PM
Gemworld Nizhny Novgorod / Нижний Новгород
http://www.gemworld.ru/expositions/inogorodnie/

not in 2016?
26-29 november 2015
9-12 october 2014

DC "GAS"
Ul.Geroev Smirnova 12, Nizhny Novgorod, Nizhegorodskaya oblast', Russia
Title: Re: Nizhny Novgorod
Post by: Carlo Alciati on March 04, 2019, 07:56:35 AM
Gemworld Nizhny Novgorod / Нижний Новгород
http://www.gemworld.ru/expositions/inogorodnie/
http://www.gemworld.ru/expositions/inogorodnie/169/

1-4 april 2019

Central Committee and D of N.N. Vasiliev
Dvortsovaya str. 3, Nizhny Novgorod, Nizhegorodskaya oblast', Russia
DC "GAS" Ul.Geroev Smirnova 12