Welcome, Guest. Please login or register.
September 23, 2023, 12:17:16 AM

Author Topic: Netherlands, Friesland, Mûnein  (Read 1355 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Frank de Wit

  • Administrator
  • Posts: 86298
  • Care for who cares...
Netherlands, Friesland, Mûnein
« Reply #1 on: February 26, 2023, 06:10:37 PM »
Geologisch monument, Bouwepet
https://www.itfryskegea.nl/natuurgebied/butenfjild/gebiedskaart/

Aan de Halligenweg nabij Mûnein staat een geologisch monument, gemaakt van zwerfkeien. In de voorlaatste ijstijd namen gletsjers gesteente mee uit Scandinavische streken. De zwerfkeien zijn tijdens de ruilverkaveling in de omgeving gevonden en in het monument verwerkt.

Halligenweg, Mûnein, Friesland, Netherlands
https://www.strahlen.org/maps/#17/53.24457/5.92388

Also see:
https://www.strahlen.org/forum/index.php/topic,17185.0.html