Welcome, Guest. Please login or register.
March 02, 2024, 09:10:04 PM

Author Topic: Netherlands, Losser, Erve Kraesgenberg  (Read 3867 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Bert de Ruiter

  • Active member
  • Posts: 6966
  • Growing older
    • Macro Wereld, my other hobby
Netherlands, Losser, Erve Kraesgenberg
« Reply #1 on: March 16, 2019, 06:55:20 PM »
Geologie Museum Losser
http://www.geologiemuseumlosser.nl/
Erve Kraesgenberg
http://www.kraesgenberg.nl/
http://www.kraesgenberg.nl/locatie/de-hoofdboerderij/geologische-vondsten

Erve Kraesgenberg herbergt de Geologische collectie van o.a. de Staringgroeve

Bookholtlaan 25, 7581 BB Losser, Overijssel, Netherlands