Welcome, Guest. Please login or register.
February 27, 2024, 05:25:11 AM

Author Topic: Belgium, Orp-Jauche, Folx-les-Caves  (Read 1878 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Bert de Ruiter

  • Active member
  • Posts: 6966
  • Growing older
    • Macro Wereld, my other hobby
Re: Belgium, Orp-Jauche, Folx-les-Caves
« Reply #2 on: August 03, 2013, 09:06:30 AM »

FdW

  • Administrator
  • Posts: 88595
  • Care for who cares...
Belgium, Orp-Jauche, Folx-les-Caves
« Reply #1 on: January 24, 2012, 03:29:49 PM »
Folx-les-Caves

http://www.natuurwetenschappen.be/institute/structure/geology/geotourism/mines/orp_folx

De benaming "grotten" van Folx-les-Caves is eigenlijk onjuist, aangezien het hier niet om natuurlijke uithollingen gaat. Het zijn ondergrondse steengroeven waarvan de ware oorsprong nog niet bekend is. Volgens de verschillende auteurs, zou het kunnen gaan om een prehistorische schuilplaats, een Romeinse steengroeve, of ook nog een veel recentere mergelgroeve voor de winning van mergel als bodemverbeteraar. De oudste vermelding gaat terug tot een werk dat in 1606-1610 werd gepubliceerd. De groeven werden uitgegraven in het zandhoudende krijt dat "tufkrijtsteen" wordt genoemd en dat werd afgezet in het Onder-Campaniaan, ongeveer 80 miljoen jaar geleden. Het zijn een reeks ondergrondse galerijen die bestaan uit twee verschillende netwerken (de Bodart-kelders en de Racourt-kelders) die slechts via één, momenteel dichtgemetselde gang met elkaar zijn verbonden. Het geheel zou zich uitstrekken over een oppervlakte van 4 hectares, maar talrijke galerijen zijn versperd door instortingen, vooral ten gevolge van een aardbeving in 1828. De zalen die kunnen worden bezocht, liggen 13 tot 18 meter onder de grond en worden afgebakend door boogvormige pilaren. De wanden vol sporen van houwelen zijn kenmerkend voor Folx-les-Caves.

Rue Auguste Baccus 35, 1350 Orp-Jauche, Belgium