Welcome, Guest. Please login or register.
October 01, 2022, 07:23:08 PM

Author Topic: Netherlands, Drenthe, Steilrand Donderen  (Read 1820 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Frank de Wit

  • Administrator
  • Posts: 80602
  • Care for who cares...
Re: Netherlands, Drenthe, Steilrand Donderen
« Reply #2 on: January 13, 2021, 07:57:19 PM »
De steilrand in Donderen hersteld
30 APRIL 2017
... bleek dat het aardkundig monument bij Donderen, beter bekend als ‘De Steilrand van Donderen’ danig in het ongerede was geraakt. Delen van de wand waren ingestort en deels overstort, waardoor de bijzondere zandlagen niet langer zichtbaar waren. ... Het kostte een dag stevig werken, maar het resultaat mag er zijn. Het bekende aardkundig monument op de zuides van Donderen is weer in volle glorie te bewonderen.
https://huishoutsteen.wordpress.com/2017/04/30/de-steilrand-in-donderen-hersteld/

Frank de Wit

  • Administrator
  • Posts: 80602
  • Care for who cares...
Netherlands, Drenthe, Steilrand Donderen
« Reply #1 on: October 01, 2018, 05:25:36 PM »
Aardkundig Monument Steilrand Donderen
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/bodem/aardkundige-waarden/donderen/
https://www.dehondsrug.nl/hotspots/steilrand-donderen/

De verschillende lagen in de bodem vertellen 100.000 jaar Drentse ontstaansgeschiedenis. Dit bijzondere fenomeen verdient daarom aandacht en behoud. ‘De steilrand Donderen is een geschiedenisboek dat een inkijk geeft in de aardkundige geschiedenis van drie ijstijden in het Hondsruggebied, legt Tanja Klip-Martin uit. ‘Met Aardkundige Monumenten wil de provincie Drenthe iedereen laten kennismaken met de rijke geschiedenis van de Drentse ondergrond. Het zijn verschijnselen in het landschap die iets vertellen over de ontstaanswijze van het gebied, onder invloed van ijs, wind en water'. Het Drouwenerzand werd in 2009 als eerste Aardkundige monument onthuld.
Nog in de jaren zestig verdwenen door ontgrondingen talrijke dekzandruggen en welvingen in een oogwenk en voorgoed. Nu wordt de unieke en karakteristieke Drentse bodem juist beschermd. Er wordt rekening mee gehouden bij duurzame gebiedsontwikkeling. In Donderen heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) na overleg met de provincie een geplande gasleiding in noordelijke richting omgebogen om zo de steilrand te sparen. Een informatiepaneel met een afdruk van de steilrand vertelt passanten hoe zij de bodem kunnen ‘lezen'. Het Aardkundig Monument Steilrand Donderen is gerealiseerd door de provincie Drenthe, in samenwerking met de gemeente Tynaarlo, de NAM, Geopark De Hondsrug en de Landelijke Fokkersclub Nederlandse Landgeiten. De steilrand Donderen is een hotspot in de IJstijden-expeditie van Geopark de Hondsrug. Ook is de locatie opgenomen in de Erfgoedatlas van de gemeente Tynaarlo.

53.0915141,6.5599428, Oosterwaterweg, Donderen, Drenthe, Netherlands

Also see:
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/bodem/aardkundige-waarden/donderen/keileem-peelo-zand/