Welcome, Guest. Please login or register.
February 25, 2024, 09:02:03 AM

Author Topic: Norway, Evje, Setesdalsmuseet and Mineralparken  (Read 5885 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

FdW

 • Administrator
 • Posts: 88568
 • Care for who cares...

FdW

 • Administrator
 • Posts: 88568
 • Care for who cares...
Re: Norway, Evje, Setesdalsmuseet and Mineralparken
« Reply #4 on: May 17, 2021, 10:16:33 AM »
Well deserved attention...
Thanks for writing your nice report!

Zbyněk Buřival

 • Active member
 • Posts: 369
Re: Norway, Evje, Setesdalsmuseet and Mineralparken
« Reply #3 on: May 16, 2021, 10:54:54 PM »
I wrote a Geomuseum Fennefoss report (with pictures of course), its a mineral/geology museum which formerly belongs under Setesdalen museum:
https://mineralexpert.org/article/mineral-museum-fennefoss-evje-norway

The Landsverk 1 quarry now belongs to the municipality (since 2019 I think, I was there 2017), the "mineralstien.flaatgruve" link bellow does not work anymore, the new one is: https://www.setesdalsmuseet.no/faste-utstillingar/evje-mineralsti/

The Landsverk trail (free) starting at the Landsverk 1 parking lot is described here: https://www.opplevevje.no/severdigheter-tur-evje-setesdal/evje-mineralsti/


FdW

 • Administrator
 • Posts: 88568
 • Care for who cares...

FdW

 • Administrator
 • Posts: 88568
 • Care for who cares...
Norway, Evje, Setesdalsmuseet and Mineralparken
« Reply #1 on: February 11, 2012, 01:46:43 PM »
Evje Setesdalsmuseet
Evje og Hornnes geomuseum, Fennefoss
http://www.setesdalsmuseet.no/
http://www.setesdalsmuseet.no/faste-utstillingar/evje-og-hornnes-museum/

Ronald Werner https://www.strahlen.org/forum/index.php/topic,11941.0.html

Evje og Hornnes museum er eit bygdemuseum som inneheld mangt og mykje. Mellom gamle bondegjenstandar finn du Setesdals eldste apotek, ei skulestoge, samt fleire flotte samlingar med både norske og utanlandske mineralar. Det finst til og med utstyr av same slag som Marie Curie skal ha nytta i sitt arbeid med radioaktivt materiale tidleg på 1900-talet. Tradisjonelt har minerala vorte presenterte på ein måte som først og fremst er tilpassa den genuint interesserte. I dag er tanken å fange ulike grupper av besøkande gjennom å setje mineralane inn i større samanhengar. Eit viktig fokus kva dei ulike minerala kan brukast til. Det var personlege initiativ som førte til at Fennefoss i 1975 vart kjøpt som museumsgard. Den historiske bakgrunnen var spennande som eit hovudsete for haugianarane i Setesdal tidleg på 1800-talet. (I Aleksander Kielland si kjende bok Skipper Worse, heiter ein av hovudpersonane Hans Nilsen Fennefoss!) Våningshuset på Fennefoss er romsleg, og gjev plass til utstillingane. I tillegg er det tilført ei rekkje gamle bygningar som i dag utgjer eit tun for seg sjølv. Hovudfokus er geologi og gruvedrift i Evje-/Ivelandsområdet. Vil du heller lære meir om rosemåling eller annan bygdekultur, så er dette også staden for deg.

Evjemoen, bygg 27, 4735 Evje, NorwaySetesdal Mineral Park / Mineralparken
http://www.mineralparken.no/index.php?show=17&expand=17
http://www.setesdal.com/no/TellusView/?&TLl=no&TLp=246947
Mineralvegen 1, 4737 Hornnes, Norway

Also see:
https://www.visitnorway.com/places-to-go/southern-norway/setesdal/listings-setesdal/mineralparken-evje/3848/
https://www.facebook.com/pages/Setesdalsmuseet/115435238471895
http://www.mindat.org/article.php/1425/The+Evje+og+Hornnes+geomuseum%2C+Fennefoss+-+INTRODUCTION
https://www.mindat.org/museum-236.html