Langite-xx (FOV 5mm)
Richtárová, Staré Hory, Špania Dolina ore belt, Starohorské Mts, Banská Bystrica Region, Slovak Republic
Picture&specimen: Esche, Joachim

back... and next...