Topas-xx
Thomas Range, Utah, USA
Paintbrush: Rondelez, Pierre

back... and to the hall of fame...